Jaarboek XXVI - 2018

 

A5-format – 182 blz – full colour

Volgende artikels zijn opgenomen:
- Kroniek
- Kanunnik Albert De Meyer
- E.H.Eduardus Van Aalst
- Dokter Honoré Hylebos
- De Wuitensfeesten als erfgoed
- De oorlogsbrieven van Jozef De Pillecyn
- Driegoten herontdekt
- Tiendrechten van de abdij van Lobbes te Hamme
- Nieuwsberichten

Deze editie is nog te verkrijgen aan de som van € 10

Back to Top