Devotieprenten: dossiertentoonstelling: De Hemel op Aarde

In Deo Confidimus – wij vertrouwen op God

Binnen de twintig thematische belangstellingspunten van onze heemkring vormt de deelverzameling met devotieprentjes een wezenlijk studie- en onderzoeksmateriaal. Deze prenten leveren onweerlegbaar het tastbaar bewijs van de vroomheid en geloofszekerheid van onze voorouders. De religieuze, historische en artistieke achtergrond spelen dan ook een beduidende rol en betekenis in de benadering en benoeming van deze prenten, waarbij het leven van Jezus, de verering van Maria en de toegeschreven wonderdaden van heiligen en martelaren een voorname plaats innemen. In de loop der jaren merkt men dan ook een wisselende beeldcultuur op, die zelfs inspeelde op de vigerende kunsttendensen. Maar de aan het beeld gelieerde vroomheid stond veelal in evenwicht met de oproep tot gebed, bezinning en piëteit. Deze volkse devotionele taferelen nemen dan ook diverse vormen en uiterlijke kenmerken aan die bij de gelovige een hulpmiddel moesten zijn om bijvoorbeeld verdriet en rouwen te kunnen plaatsen, om deelgenoot te worden van allerlei mystieke ervaringen, om te bemiddelen bij de vraag naar genezingen of bijzondere ingrepen waarbij de helpende hand van een heilige noodzakelijk was, als aansporing tot dagelijks gebed of als psychische steun en toeverlaat om de eigen ziel tot God op te voeren. Het beeldrepertorium heeft dus wezenlijk impact op het menselijk gevoel en speelt met de interpretatieve begrippen tussen vroomheid (piété) en medelijden (pitié).

Lees meer: Devotieprenten: dossiertentoonstelling: De Hemel op Aarde

Expo: De Hamse Zouaven, een verhaal apart!

 De Hamse Zouaaf Louis Laurent Van Driessche (1840-1920)

Een dossiertentoonstelling die de pauselijke Zouaven belicht als infanterie-eenheid onder het bewind van Paus Pius IX tegen de guerrilla-aanvallen geleid door de nationalist Guiseppe Garibaldi en Victor Emanuel II, koning van Sardinië, die streefden naar de scheiding van kerk en staat. De presentatie brengt de woelige jaren 1860-1870 in beeld aan de hand van de 17 Hammenaren die zich geroepen voelden om ten strijde te trekken voor de pauselijke belangen.

Wordt verwacht na de coronastrijd.

Historiek

De Hamse heemkring werd door enkele enthousiaste idealisten opgericht op 12 januari 1987. Plaats van gebeuren was het verhoog in de Watermolen, het restaurant aan de Oude Durme dat op zichzelf reeds historie is.

Lees meer: Historiek

Doel

Heemkring Osschaert vzw is een vereniging van vrijwilligers die zich bezighoudt met heemkunde, het bevorderen van belangstelling voor de eigen leefomgeving en het vergroten van kennis over die omgeving in het verleden en heden.

Lees meer: Doel

De legende van Osschaert

Een lokale kwelgeest, Osschaert genaamd, was een afgezant van de duivel en verbleef aan het kapelleken van Twee Bruggen. Wie zich rond middernacht in deze buurt waagde, werd door Osschaert besprongen.

Lees meer: De legende van Osschaert

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Je zal eerst een email ontvangen om je inschrijving te bevestigen.
Please wait
Back to Top