3de JAARGANG nr .2  

Herdenkingsfeest 100 jaar onafhankelijk Hamme-Moerzeke

Van Royen Harry
Editoriaal Van Royen Harry

De Eeuwfeesten

1. Bestuur en afgevaardigden

2. De aanloopfase

3. De Historische en allegorische stoet

4. De persweerklank

5. Andere feestelijkheden

6. Naweeën

7. Financiën

8. Besluit

9. Noten en herkomst illustratiemateriaal

Van Royen Harry